Kategorier
Ikke-kategoriseret

Sundhedsfaglig hjemmevejleder med vejlederkompetencer søges til Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Brødtekst:

Genopslag

Vil du være en del af vores arbejdsfællesskab, og har du kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering? Og vil du sammen med borgerne omsætte begreberne til handling?

Hos hjemmevejlederne på Frederikssundsvej lægger vi vægt på at være et tilbud, der er stærkt på metodeudvikling. Dette kombinerer vi med en høj faglighed på det pædagogiske område.

Vores målgruppe er voksne mennesker med særlige behov, og borgergruppen er primært kendetegnet ved multiple psykosociale problemstillinger. Størstedelen af borgerne har en psykisk lidelse og/eller misbrugsproblemer. 

Din kerneopgave som hjemmevejleder er at besøge borgeren i eget hjem og understøtte borgerens recoveryproces efter servicelovens § 85. Vores ydelse som udfører er visiteret, og vi samarbejder løbende med myndigheden for at sikre en målrettet indsats sammen med borgeren.

I tæt samarbejde med borgeren skal du skabe en professionel og konstruktiv alliance, som medvirker til at fastholde borgerens fokus på at opnå øget mestringsevne og mest mulig selvstændighed.

Du skal være indstillet på at arbejde alene i borgerens eget hjem, vejlede 8-12 borgere og cykle rundt på borgerbesøg.

Vi har løbende social- og sundhedsassistentelever i praktik, og en del af dine kommende opgaver vil være at vejlede eleverne i tæt samarbejde med den anden praktikvejleder og uddannelsesinstitutionen.

Du skal samtidig være indstillet på at varetage undervisning af eleverne i tæt samarbejde med kollegaer på tværs af centeret.

Du har følgende faglige kompetencer

 • Du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • Du kan varetage at være vejleder for social- og sundhedsassistentelever
 • Du har kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering og ved, hvordan du i tæt samarbejde med borgeren skal omsætte begreberne til praksis
 • Det er et krav, at du har erfaring fra socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien
 • Du formulerer dig godt på skrift og i tale
 • Du har kendskab til IT på brugerniveau
 • Du er indstillet på efteruddannelse på diplomniveau
 • Du er god til at strukturere dit arbejde og kan prioritere

Du har følgende personlige kompetencer

 • Du er fagligt nysgerrig, og du kan lide at reflektere over egen praksis
 • Du er motiveret af stor variation i arbejdet og får energi af en uforudsigelig hverdag
 • Du kan bevare og udstråle ro og overblik, også i meget tilspidsede situationer
 • Du er hurtig til at falde til i nye sammenhænge og indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer
 • Du får energi af arbejdet med mennesker og er i stand til at etablere en udviklingsorienteret og fagprofessionel relation
 • Du bidrager positivt til udviklingen af vores fælles arbejdsmiljø

Hvad du kan forvente af os

Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud er en organisation med højt fagligt ambitionsniveau. Hjemmevejlederne arbejder målrettet med at udvikle den faglige kvalitet, samtidig med at vi løbende skaber rammerne for et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel.

Vi har

 • En arbejdsplads, hvor ledergruppen har visioner for udviklingen
 • En arbejdsplads, hvor metodeudvikling er i højsædet
 • Gode kollegaer med høj faglig standard
 • Mulighed for faglig udvikling
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Supervision
 • En udfordrende og foranderlig hverdag
 • Fokus på et godt tværfagligt samarbejde

Om stillingen

Hjemmevejledergruppen består af 20 medarbejdere der yder støtte efter § 85 i eget hjem til ca. 215 borgere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Der gøres opmærksom på, at Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud indhenter straffeattester ved alle nyansættelser. En ansættelse forudsætter, at der på straffeattesten ikke fremgår forhold, der kan have betydning for ansættelsen.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, hovedsageligt med fast arbejdstid og fortrinsvist i dagtimerne. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde.

Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud har røgfri arbejdstid.

Yderligere oplysninger om stillingen kan ske ved telefonisk henvendelse til tilbudsleder Jakob Vestphael Larsen på 2999 4083. 

Du kan læse mere om socialpsykiatrien i Københavns Kommune på Socialpsykiatri København (kk.dk)

Søg via linket senest søndag den 22. maj 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. I samtalen deltager medarbejdere og ledelsesrepræsentanter.
Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=182638&DepartmentId=21855&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true

Venlig hilsen
Københavns Kommune

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Sundhedsfaglig hjemmevejleder med vejlederkompetencer søges til Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Genopslag

Vil du være en del af vores arbejdsfællesskab, og har du kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering? Og vil du sammen med borgerne omsætte begreberne til handling?

Hos hjemmevejlederne på Frederikssundsvej lægger vi vægt på at være et tilbud, der er stærkt på metodeudvikling. Dette kombinerer vi med en høj faglighed på det pædagogiske område.

Vores målgruppe er voksne mennesker med særlige behov, og borgergruppen er primært kendetegnet ved multiple psykosociale problemstillinger. Størstedelen af borgerne har en psykisk lidelse og/eller misbrugsproblemer. 

Din kerneopgave som hjemmevejleder er at besøge borgeren i eget hjem og understøtte borgerens recoveryproces efter servicelovens § 85. Vores ydelse som udfører er visiteret, og vi samarbejder løbende med myndigheden for at sikre en målrettet indsats sammen med borgeren.

I tæt samarbejde med borgeren skal du skabe en professionel og konstruktiv alliance, som medvirker til at fastholde borgerens fokus på at opnå øget mestringsevne og mest mulig selvstændighed.

Du skal være indstillet på at arbejde alene i borgerens eget hjem, vejlede 8-12 borgere og cykle rundt på borgerbesøg.

Vi har løbende social- og sundhedsassistentelever i praktik, og en del af dine kommende opgaver vil være at vejlede eleverne i tæt samarbejde med den anden praktikvejleder og uddannelsesinstitutionen.

Du skal samtidig være indstillet på at varetage undervisning af eleverne i tæt samarbejde med kollegaer på tværs af centeret.

Du har følgende faglige kompetencer

 • Du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • Du kan varetage at være vejleder for social- og sundhedsassistentelever
 • Du har kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering og ved, hvordan du i tæt samarbejde med borgeren skal omsætte begreberne til praksis
 • Det er et krav, at du har erfaring fra socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien
 • Du formulerer dig godt på skrift og i tale
 • Du har kendskab til IT på brugerniveau
 • Du er indstillet på efteruddannelse på diplomniveau
 • Du er god til at strukturere dit arbejde og kan prioritere

Du har følgende personlige kompetencer

 • Du er fagligt nysgerrig, og du kan lide at reflektere over egen praksis
 • Du er motiveret af stor variation i arbejdet og får energi af en uforudsigelig hverdag
 • Du kan bevare og udstråle ro og overblik, også i meget tilspidsede situationer
 • Du er hurtig til at falde til i nye sammenhænge og indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer
 • Du får energi af arbejdet med mennesker og er i stand til at etablere en udviklingsorienteret og fagprofessionel relation
 • Du bidrager positivt til udviklingen af vores fælles arbejdsmiljø

Hvad du kan forvente af os

Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud er en organisation med højt fagligt ambitionsniveau. Hjemmevejlederne arbejder målrettet med at udvikle den faglige kvalitet, samtidig med at vi løbende skaber rammerne for et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel.

Vi har

 • En arbejdsplads, hvor ledergruppen har visioner for udviklingen
 • En arbejdsplads, hvor metodeudvikling er i højsædet
 • Gode kollegaer med høj faglig standard
 • Mulighed for faglig udvikling
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Supervision
 • En udfordrende og foranderlig hverdag
 • Fokus på et godt tværfagligt samarbejde

Om stillingen

Hjemmevejledergruppen består af 20 medarbejdere der yder støtte efter § 85 i eget hjem til ca. 215 borgere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Der gøres opmærksom på, at Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud indhenter straffeattester ved alle nyansættelser. En ansættelse forudsætter, at der på straffeattesten ikke fremgår forhold, der kan have betydning for ansættelsen.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, hovedsageligt med fast arbejdstid og fortrinsvist i dagtimerne. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde.

Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud har røgfri arbejdstid.

Yderligere oplysninger om stillingen kan ske ved telefonisk henvendelse til tilbudsleder Jakob Vestphael Larsen på 2999 4083. 

Du kan læse mere om socialpsykiatrien i Københavns Kommune på Socialpsykiatri København (kk.dk)

Søg via linket senest søndag den 22. maj 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. I samtalen deltager medarbejdere og ledelsesrepræsentanter.
Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=182638&DepartmentId=21855&MediaId=4766&SkipAdvertisement=true

Venlig hilsen
Københavns Kommune